سری جدیدی از آوارگان سوری با عبور از گذرگاه نصیب از اردن به سوریه بازگشتند

درعا-سانا

امروز سری جدیدی از آوارگان سوری از اردوگاه ازرق در اردن از طریق مرکز مرزی نصیب-جابر به شهرها و روستاهایشان که توسط ارتش جمهوری عربی سوریه آزاد شده، بازگشتند.

سرهنگ «مازن غندور» رئیس مرکز گذرنامه نصیب توضیح داد: آوارگان از آردوگاه ازرق بازمی گردند وافزود که تعداد بازگشت کنندگان به 20893 رسید.