دستگیری 12 فلسطینی در الخلیل و بیت لحم

قدس اشغالی-سانا

نظامیان صهیونیست با یورش به مناطق مختلف در کرانه باختری 12 فلسطینی را در دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “معا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 12 فلسطینی را در جریان یورش به مناطق الخلیل، سلفیت و بیت لحم بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.