تمایل شرکت های چک به مشارکت در طرح های بازسازی در سوریه

براگ-سانا

دهها شرکت چکی تمایل خود را به مشارکت در پروژه های بازسازی سوریه و اجرای طرح های توسعه ای در یک همایش که توسط وزارت خارجه چک در پراگ برگزار شد، ابراز کرد.

در این همایش میکانیزم حمایت از مشارکت در بازسازی سوریه و عراق توسط بخش خصوصی و غیر دولتی مورد بحث قرار گرفت.

وزارت خارجه چگ با صدور یک بیانیه اعلام کرد: نمایندگان از اداره های دولتی و غیر دولتی و شرکت های خصوصی چک در این همایش که با حمایت “مارتن تلابا” معاون وزیر خارجه چک برگزار شد، شرکت کردند.

در این بیانیه آمده است: هدف برگزاری این همایش ارائه اطلاعات موقت در مورد اوضاع سوریه و عراق و بازسازی آن است. 

در این بیانیه همچنین به همکاری میان موزه ملی و اداره کل آثار باستانی و موزه ها در سوریه برای بازسازی و حمایت از میراث فرهنگی اشاره شد.