نشست احزاب لبنان: ارتش سوریه ترویسم را از بین خواهد برد

بیروت-سانا

کمیته هماهنگی نشست احزاب وچهره های ملی سیایی لبنان تاکید کرد که ارتش جمهوری عربی سوریه تصمیم کرد که اراضی سوریه به طور کامل از تروریسم پاکسازی کند.

هیئت احزاب در بیانیه امروز ادامه اشغال بخش های از خاک سوریه توسط اشغالگر آمریکایی وترکی وتلاش واشنگتن در پی همکاری با رژیم سعودی برای حمایت وآموزش گروه های تروریستی در شمال وشرق سوریه برای ادامه دادن بحران، به شدت محکوم کرد.

حسین

شاهد أيضاً

تجمع در الحسکه و القامشلی در اعتراض به تهاجم ترکیه علیه خاک سوریه 

الحسکه-سانا استان حسکه امروز شاهد تظاهرات مردمی ضد تجاوز ترکیه علیه خاک سوریه بود. خبرنکار …