کشف خمپاره ها و مهمات به جامانده از تروریست ها در روستای الکرکات در ریف حماه

حماه – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه هنگام تفتیش روستای الکرکات موشک ها و خمپاره ها به جا مانده از گروه های تروریستی را کشف کردند.

خبرنگار سانا در حماه اعلام کرد: واحد های مهندسی ارتش هنگام تفتیش روستای الکرکات واقع در قلعه المضیق خمپاره انداز ها و راکت های گراد و مقادیر زیادی از مهمات و خمپاره ها به جا مانده از تروریست ها را کشف کردند.