میشل عون: مقاومت حق طبیعی هر ملتی است که خاکش مورد تجاوز قرار گرفته است

بیروت-سانا

میشل عون تاکید کرد، سالروز ۲۵ مه دلیلی زنده بر این است که اراده ملت‌ها در نهایت بر مشکلات، ظلم، اشغالگری، نقض حقوق، خشونت و واژگونی حقایق غالب می‌شود حال هر دولتی مقابل آن بایستد.

عون اظهار داشت بدون روحیه عالی ملی که لبنانی‌ها از آن بهره‌مند هستند، تحقق این آزادی ممکن نبود، این روحیه سبب شد تا شهادت به سلاحی در برابر دیکتاتوری و نیروی نظامی اشغالگر تبدیل شود.

رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد لبنان به اجرای قطعنامه های بین المللی که حاکمیت کامل خود بر سرزمینش را حفظ می کند به ویژه قطعنامه 1701 پایبند است، ولی اسرائیل همچنان به نقض این قطعنامه ادامه می دهد و از جامعه جهانی می خواهیم از لبنان در درخواست دائمی اش مبنی بر ضرورت احترام کامل به این قطعنامه حمایت کند.