وضعیت آب و هوای کشور

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی صبح امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بسبب نفوذ پر کم فشار به لایه های بالا جو، دمای هوا افزایش می یابد.

اداره کل هواشناسی صبح  امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: آسمان اغلب نقاط کشور صاف تا کمی آبری است.

بر اثر نفوذ ضعیف سامانه بالا فشار همراه با جریان های در لایه های هوای بالایی جو، دما به افزایش خود ادامه می دهد تا بیش از  حدود نرمال خود به حدود 7-12 درجه سانتیگراد می شود.

فردا.. دمای متمایل به کاهش می شود وبیش از حدود نرمال خود به 3-6 درجه سانتیگراد باقی می ماند.

پیش بینی دمای هوا دو روزهای…

جمعه شنبه
دمشق 39-26 34-23 33-22
القنيطره 36-21 31-17 30-17
درعا 38-25 32-23 30-22
السويدا 37-25 32-22 29-21
حمص 39-25 32-22 31-22
حماه 40-25 32-22 31-22
الحسكه 41-25 37-25 33-22