قیمت نفت بالا رفت

لندن-سانا

قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه جولای امروز با 89 سنت معادل ۱.3 درصد رشد به ۶۸ دلار و ۵6 سنت رسید.

قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه جولای امروز با 7۴ سنت معادل ۱.3 درصد افزایش به ۵۸ دلار و 6۵ سنت رسید.