آمادگی فلسطینیان برای شرکت در جمعه  «مهربانی و همبستگی»

قدس اشغالی -سانا

مردم غزه برای شرکت در پنجاه و نهمین راهپیمایی بازگشت و رفع محاصره تحت عنوان «مهربانی و همبستگی» آماده می شوند.

به گزارش رسانه ای ها فلسطینی، کمیته ملی راهپیمایی بازگشت و رفع محاصره عموم مردم غزه را برای مشارکت در راهپیمایی امروز بازگشت فراخواند.

این کمیته از مردم غزه خواست مشارکتی فعال در راهپیمایی «مهربانی و همبستگی» داشته باشند تا بار دیگر بر حقوق ملت فلسطین به ویژه پایان یافتن محاصره این منطقه و به رسمیت شناخته شدن حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین های خود تاکید کرده .

لازم به ذکر است در جریان راهپیمایی بازگشت در هفته های گذشته در مجموع 306 فلسطینی به شهادت رسیده اند و در این راهپیمایی ها تاکنون 30000 فلسطینی نیز زخمی شده اند