سپاه پاسداران: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

تهران-سانا

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران سردار سرتیپ کمیل کهنسال گفت: عصر هژمونی وسلطه طلبی قدرت های استکبار جهانی در آستانه افول قرار دارد.

خبرگزاری فارس از کهنسال نقل کرد: دیگر دشمنان یقین دارند که ایران قدرت جدید در منطقه تشکیل شده است… آمریکای ها وصهیونیست ها تمام تلاش های خود مبذول کرده بودند تا جلوی نفوذ وقدرت وتوسعه قدرت آن را بگیرند اما شکست خوردند.

وی افزود: ایران به یک قدرت مهم  تبدیل شده وشرایط وامکانات ایران امروز تاکید می کنند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکنند.

شاهد أيضاً

بازگشت برخی خانواده های آواره از طریق گذرگاه مرزی نصیب