درخواست وزیر بهداشت کشورمان از سازمان بهداشت جهانی برای رفع اقدامات تحمیلی علیه سوریه

ژنو – سانا

دکتر نزار يازجی وزیر بهداشت و درمان کشورمان در حاشیه اجلاس سازمان بهداشت جهانی امروز با دکتر تدروس آدهانوم غيبرييسوس مدیر کل این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

تلاش های وزارت بهداشت و درمان کشورمان برای پوشش بهداشتی جامع با توجه به تعطیل تعدادی از تاسیسات بهداشتی درپی حملات تروریستی در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر بهداشت و درمان کشورمان بیان کرد: وزارت بهداشت و درمان سوریه ده ها مرکز بهداشتی و درمانی آسیب دیده را بازسازی کرده است.

دکتر نزار يازجی نيز از سازمان بهداشت جهانی خواست تا تلاش های بیشتری جهت رفع اقدامات اقتصادی تحمیلی علیه سوریه که مانع ورود داروها به سوریه می شود، انجام دهد.

وزیر بهداشت و درمان کشورمان نيز بر ضرورت توجه اين سازمان به اوضاع بهداشتی اهالی جولان اشغالی سوریه تاکید کرد.

از سوی دیگر دکتر تدروس آدهانوم دستاورد های وزارت بهداشت و درمان کشورمان به ویژه در زمینه های مقابله با فلج اطفال را مورد ستایش قرار داد و گفت: سازمان بهداشت جهانی همه تلاش های خود را جهت تامین نیازهای بخش بهداشت و درمان سوریه را به کار گرفته است.