یازجی نسبت به اقدامات دشمن صهیونیست که به انتشار بیمارها در جولان اشغالی تهدید می کند هشدار داد

ژنو-سانا

دکتر نزار یازجی وزیر بهداشت کشورمان در در هفتاد و دومین نشست مجمع جهانی سلامت با محوریت پوشش همگانی سلامت در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو سوییس از سازمان جهانی بهداشت خواستار برخورد مناسب با اوضاع بهداشتی در جولان اشغالی و ملت فلسطین وارائه ارزيابي واقعي از اوضاع بهداشتی اهالی این منطقه و ارائه کمک به آنها شد.

یازجی در این نشست گفت: علیرغم در خواست های مکرر سوریه برای آرزیابی اوضاع بهداشتی اهالی جولان اشغالی و حفظ حقوق بهداشتی و درمانی آنها، اشغالگر صهیونیست التزام خود را به قوانین بین المللی نادیده می گیرد.

وزیر بهداشت با اشاره به تلاش های رژیم اشغالگر برای استفاده از طرح آسیاب بادی به قصد مصادره بیشتر از 6000 دونوم از اراضی روستاهای “مجدل شمس”، “بقعاثا”، “مسعده” و “عین قنیه” نسبت به اقدامات دشمن صهیونیست که به انتشار بیمارها در جولان اشغالی تهدید می کند هشدار داد