شروع آزمون ترم دوم در مدارس کشور

دمشق-سانا

صبح امروز آزمون های ترم دوم مراحل ابتدایی و متوسطه و دبیرستانی در مدارس کشور شروع شده است و این آزمون ها تا 30 ماه جاری ادامه دارد.