مشارکت 120 شرکت سوری در جشنوراه تابستان حلب

حلب-سانا

جشنواره تابستان حلب تحت عنوان “حلب بتجمعنا” شامل چهار بخش برای نمایش محصولات غذایی، غذاهای متنوع، فروشگاه لباس و خیابان مارک های که در آن 120 شرکت سوریه شرکت کردند.

این جشنواره که شب دیروز در پارک عمومی حلب شروع شده است، تا 15 روز ادامه دارد و دارای فعالیت های تفریحی و جامعه ای گوناگون از جمله “چادر رمضان” و شهر بازی است.

علی ترکمانی مدیر شرکت آفاق که این جشنواره را سازماندهی کرد به اهمیت افتتاح این فعالیت ها در پارک عمومی حلب به خاطر اصالت و اهمیت این شهر اشاره نمود.

طی مصاحبه ها با بازدیدکنندگان جشنواره نارا دلیداتی گفت: محصولات این نمایشگاه گوناگون و مهم برای بازدید کننده است.

این بازدید کننده گفت: این جشنواره به دلیل ارائه محصولات قشنگ با قیمت های قابل قبول یک پدیده جامعه ای موثر است.