امروز در تاریخ 973 /20/5.. ابو العلاء المعری، فیلسوف و شاعر مشهور سوریه متولد شد

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

زادروزها..

1822 –فريدريک پسی ، اقتصاددان فرانسوی.

1860 – ادوارد بوخنر، شیمیدان آلمانی.

1907- خوزه موخیکا، نخست وزیر اروگوئه.

مرگ ها..

973 – ابو العلاء المعری، فیلسوف و شاعر مشهور سوریه.

فیلیپ آنتون لينارد، فیزیکدان آلمانی.

عید ها و مناسبت ها..

روز ملی در کامرون.

روز ملی در تیمور شرقی.

روز جهانی مترولوژی.