دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با تی اس تیرومورتی معاون وزیر خارجه هند

دمشق-سانا

ولید المعلم وزیر امور خارجه کشورمان امروز با تی اس تیرومورتی معاون وزیر خارجه هند و هیات همراه وی در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

روابط دوستانه، تاریخی و همکاری میان سوریه و جمهوری هند و راههای توسعه آن در تمامی زمینه ها از جمله همکاری در زمینه های اقتصادی و تجاری مورد بحث در این دیدار بود.

دو طرف آخرین تحولات اوضاع سوریه و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دو طرف نیز بر ضرورت ادامه هماهنگی و تشاور بین دو کشور در مرحله کنونی در تمام سطوح تاکید کردند.

به نوبه خود، وزیر خارجه هند بر لزوم ادامه هماهنگی و مشاوره میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم در سوریه و ادامه مشاوره و آمادگی هند برای مشارکت در روند بازسازی در سوریه، تاکید کرد.

شایان به ذکر است که، دکتر «فیصل المقداد» معاون وزیر امور خارجه کشورمان، “محمد العمرانی” مدیر اداره دفتر ویژه وزارت خارجه کشورمان و دکتر “شفیق دیوب” مدیر ادره آسیا در وزارت خارجه سوریه وسفیر هند در دمشق در این دیدار حضور داشتند.

نور جریش