کشف و ضبط تسلیحات و مهمات گوناگون به جا مانده از تروریست های در انخل و جاسم و الحاره در حومه درعا

درعا-سانا

خبرنگار سانا: در راستای ادامه عملیات پاکسازی در منطقه حومه درعا کشف و ضبط تسلیحات و مهمات گوناگون به جا مانده از تروریست ها در انخل و جاسم و الحاره در حومه درعا توسط مقامات ذیصلاح خبرداد.

 

 

 

نور جریش