امروز در تاریخ 18/5/1291/ تسلط مملوک ها بر شهر عکا

دمشق-سانا

امروز در تاریخ

1291/ تسلط مملوک ها بر شهر عکا
1803/اعلام جنگ برتانیا به فرانسه به دلیل دخالت ناپلئون بونابرت در امور ایتالیا و سوئیس
1804/ انتصاب ناپلئون بناپارت به عنوان امپراتور فرانسه
1899/ برگزاری اولین کنفرانس صلح “لاهه” با حضور 26 کشور برای ایجاد صلح

زادروزها

1872/ برتراند راسل.. فیلسوف، منطق‌دان، ریاضی‌دان، مورخ، جامعه‌شناس، برنده جایزه نوبل و فعّال صلح‌طلب بریتانیایی بود.

مرگ ها

1922/ چارلز لاورن … زیست‌شناس فرانسوی برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 1907 بود.
2007/ پیر-ژیل دوژن .. فیزیک‌دان اهل فرانسه بود که در سال 1991 جایزه فیزیک نوبل را دریافت کرد.

عید ها و مناسبت ها

روز جهانی موزه ها
روز جهانی واکسن ضد ایدز