پدافندهای هوایی ارتش با اهداف دشمنی از سمت القنیطره مقابله می کند

القنیطره-سانا

شامگاه، منبع نظامی یاد کرد که پدافندهای هوایی ارتش جمهوری عربی سوریه اهداف دشمنی از سمت القنیطره کشف کرده وبا آن مقابله کرد.

خبرنگار سانا یاد کرد که پدافند ارتش حملات دشمن از سمت اراضی اشغالی کشف کرده وتعداد از آنها سرنگون کرد.

 

حسین

شاهد أيضاً

دستور رئیس جمهور دکتر بشار اسد برای ایجاد شرکت عمومی مطالعات مهندسی

دمشق – سانا رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور شماره/12/ سال /2019/ مبنی بر ایجاد …