رئیس جمهور دکتر بشار اسد ریاست اجلاس کابینه را برعهده گرفت

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد ریاست اجلاس کابینه را برعهده گرفت.

این نشست بر ضرورت تدوین مکانیزم و استراتژی مشخص برای تقویت ارتباط با شهروندان سوری در مرحله آینده متمرکز بود.

رئیس جمهور کشورمان در این نشست اشاره کرد که مهمترین گامی در مسیر برقراری ارتباط کارآمد با شهروند شفافیت و ارائه اطلاعات به اوست چه در مورد بحران ها و وضعیت اضطراری که دولت در معرض آن قرار دارد چه اطلاعاتی که می‌تواند به مردم کمک کند تا نحوه کار دولت و موسسات دولتی را درک کنند.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد توضیح داد: ضعف ارتباط و عدم موفقیت در بازاریابی مناسب کار نهادهای دولتی منجر به بزرگ نمایی صورت بحران ها ایجاد شده توسط دشمنان ملت سوریه برای هشتمین سال متوالی در تمام سطوح، به ویژه در سطوح نظامی، سیاسی و اقتصادی شد، و در اینجا اهمیت تدوین مکانیزم ها جهت ارتباط و قرار دادن شهروند در جریان سیاست های مؤسسات رسمی برای مقابله با اخبار نادرست نهفته است.

رئیس جمهور سوریه افزود: گفتگو با شهروندان، درک چگونگی برخورد با آنها و ارسال پیام هایی که نیازهای آنها را برآورده می کنند، بهترین راهی است برای شناخت تغییرات در جامعه و نحوه پیشرفت آن و ایجاد رابطه خوب بین شهروند و دولت.

دکتر بشار اسد و وزیران سوریه موانع پیشرفت کار و پیشنهاداتی را که می توانند برای غلبه بر این موانع و رشد عملکرد دولت تاثیر گذار باشند، مورد بحث و بررسی قرار دادند.

غیاث /م.خ