فروش محصولات 120 زن اهل شهر جبله در فروشگاه محصولات خانم های روستایی