آمادگی برای کنفرانس سرمایه گذاران روسی که قصد مشارکت در بازسازی سوریه دارند

دمشق- سانا

رئیس اتحادیه اتاق گردشگری سوریه ” رامی مارتینی” تاکید کرد که اقتصاد سوریه خود را با شرایط بحرانی امروز سازگار کرد، وی به تسهیلات که بخش گردشگری برای انجام بروژه های گردشگری تقدیم می کند، به ویژه اعطای مجوزها، اشاره کرد

مارتینی به سانا اقتصادی گفت: در حال حاضر،اتحادیه خود را برای برگزاری کنفرانس سرمایه گذاران روسی وهمکاری با آن ها برای بازسازی سوریه آماده می کند، ویک پرونده کامل دربارۀ امکانات متعلق به وزارت گردشگری وپروژه های که قابلیت سرمایه گذاری دارند، انجام می دهد، علاوه بر پروژه های بزرگ  می باشد، این پرونده در اجلاس گروه کاری همکاریهای سوریه ایران نمایش داده می شود.

وی افزود: سرمایه گذاران روسی با وجود شرایط سختی در مقابل اجرا کردن پروژه های گردشگری ، به ادامۀ کار وسرمایه گذاری خود اصرار دارند، از جمله  این پروژه ها ، پروژه گردشگری جول جمال در استان لاذقیه ، که توسط شرکت روسی”سانارا” اجرا می شود.