کاشتن بیش از 300 هزار هکتار از گندم در حسکه

حسکه- سانا

معاون مدیر اداره کشاورزی درحسکه تاکید کرد که نسبـت اجرای طرح کاشتن گندم که از آب باران آبیاری می شود در استان حسکه بیش از 50 درصد در نتیجه بارش باران های سنگین در اکثر مناطق استان افزايش يافت.

مهندس علی مخلوف معاون مدیر اداره کشاورزی توضیح کرد که 310000 هکتار از گندم و 206 هزار هکتار از جو کاشته شد. ومیزان بارندگی در استان بیش از 50 در صد افزایش داشت که این امر منجر به افزایش سرعت جوانه زنی محصولات شد.

وی اشاره کرد که عملیات زراعت محصولات در فصل زمستان وتامین دانه گندم از موسسه تکثیر دانه ها در حسکه ادامه خواهد داد.

شاهد أيضاً

تعطیلی همه بنادر منطقه ساحلی به علت شرایط جوی

لاذقیه – سانا اداره کل بنادر در وزارت حمل و نقل امروز از تعطیلی همه …