وزارت امور خارجه فلسطین خواستار توقف تجاوز به نوار غزه شد

قدس اشغالی – سانا

وزارت امور خارجه فلسطین ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم اشغالگر به نوار محاصره شده غزه از جامعه بین المللی خواست تا این تجاوز را محکوم و متوقف کنند.

وزارت امور خارجه فلسطین با صدور بیانه ای اعلام کرد: سکوت بین المللی در قبال جنایت های رژیم اشغالگر در حق ملت فلسطین به مثابله شرکت در این جنایت ها است.

وزارت امور خارجه فلسطین از دیوان بین المللی کیفری خواست تا تحقیقات را درباره جنایت های رژیم اشغالگر انجام دهد.

در همین راستا مجلس ملی فلسطین تجاوز اسرائیلی به نوار محاصره شده غزه را محکوم و از جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد خواست تا به سکوت شرم آور خود در مورد جنایت های رژیم اشغالگر پایان دهند.