دیدار رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد با «الکساندر لاورنتییف» فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه