ارتش سوریه تعدادی از تروریست های “داعش” در ریف حسکه را کشت و خودروهای آنان را منهدم کرد

حسکه- سانا

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح ده ها از افراد گروه تروریستی داعش درریف حسکه را به هلاکت رساندند.

خبرنگار سانا در حسکه یاد کرد که تعدادی از عناصر /داعش/ طی عملیات متمرکز ارتش سوریه در روستای صدیق و مزرعۀ رهف در حسکه، کشته و زخمی شدند و ارتش 3 خودر مجهز با مسلسل های دوشکا را نیز منهدم کرد.

خبرنگار سانا افزود که واحد از ارتش بسیاری از تروریست های داعش در منطقۀ میلبیه را از بین برد و عده ای از خودروها که حامل سلاح و تجهیزات نظامی را نابود کرد.

شاهد أيضاً

استاندار حسکه با نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل درباره راه‌ های افزایش حمایت‌ ارائه شده از بخش بهداشت گفتگو کرد

حسکه-سانا دکتر لوی صیوح، استاندار حسکه با دکتر حمیر عبدالمغنی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل …