امروز در تاریخ..27 آوریل 1941..قوای آلمانی وارد آتن پایتخت یونان شدند

امروز در تاریخ…

دمشق-سانا

1941 – قوای آلمانی وارد آتن پایتخت یونان شدند.

1960 – توگو از حاکمیت فرانسه و قیمومت سازمان ملل استقلال خود را کسب کرد.

1961 – سیرالئون استقلال خود را از بریتانیا کسب کرد.

در همین روز به دنیا آمد:

1891- سرگئی سرگئیه‌ویچ پروکفیِف ‏‏ آهنگساز و پیانیست روس بود.

در همین روز درگذشت:

1972-دکتر قوام نکرومه، رئیس جمهور غنا.

1521 -فردیناند ماژلان، دریانوردی پرتغالی.

عید ها و مناسبت ها:

روز استقلال توگو.

روز آزادی (آفریقای جنوبی).