ظریف: آمریکا پلیس دنیا نیست و رفتار آن از دزدهای سرگردنه هم بدتر است

نیویورک-سانا

وزیر امور خارجه ایران  محمد جواد ظریف با بیان اینکه رفتار آمريکا از دزدهای سرگردنه هم بدتر است، گفت: آمریکا پلیس دنیا نیست که معافیت بدهد یا معافیت‌ها را لغو کند.

وزیر خارجه ایران طی شرکت خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیونیوک گفت ک :ما نه به معافیت‌ها اهمیت می‌دهیم و نه به لغوشان، اما این بقیه دنیا هستند که باید ببینند آیا اجازه می‌دهند که کشوری به آنها بگوید شما حق ندارید قطعنامه شورای امنیت را اجرا کنید یا خیر.

وزیر خارجه ایران گفت: کشوری پیدا شده است و به دیگران می‌گوید شما حق ندارید یک قطعنامه شورای امنیت را که به اتفاق آرا تصویب شده اجرا کنید و پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته است اگر این قطعنامه را اجرا کنید شما را مجازات می‌کنم.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: به نظر می رسد که نگرانی و توجه ترامپ و اعضای کاخ سفید به منافع رژیم صهیونیستی نسبت به آمریکا بسیار بیشتر است و در واقع وارد بازی بسیار خطرناک اسرائیل و در حقیقت بازی آن در منطقه ما شده اند. متاسفانه این کار بسیار خطرناک است.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به لزوم مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا افزود: ایران تصمیمش را خیلی وقت پیش گرفته است. این سایر کشور ها هستند که باید تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند در مقابل این وضع سازش داشته باشند و یا مقاومت می‌کنند؟

وزیر امور خارجه ایران درباره آیا بستن تنگه هرمز روی میز ایران است یا خیر؟ گفت: من درباره گزینه های نظامی اظهار نظر نمی کنم و این مساله را باید بخش نظامی درباره آن تصمیم گیری کند.