بررسی روند فعال­سازی همکاری اقتصادی با هیات بلغاری

دمشق – سانا

هیئت مدیره اتاق بازرگانی دمشق با هیات بلغاری امروز در دمشق دیدار کردند.

در این دیدار روند فعال­سازی همکاری اقتصادی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

“غسان قلاع” رئیس اتاق بازرگانی دمشق بر ضرورت فعال­سازی روابط تجاری و اقتصادی بین سوریه و بلغارستان و بازگرداندن آن به حالت سابق خود و گسترش مشارکت بلغارستان در نمایشگاه بین المللی دمشق تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی دمشق خواستار امضا قراردادها و معاملات تجاری وسرمایه گذاری بین فعالان اقتصادی بین دو کشور و پیشرفت شرکت های سوری – بلغارستانی و بهره گیری از تجربه بلغاری شد.

“تئودور تیفانوف” رئیس اتاق بازگانی بلغارستان و سوریه بر ضرورت احداث هیئت مدیره مشترک برای تقویت همکاری بین شرکت های سوریه و بلغارستان  و بهره گیری از فرصت های تجاری و سرمایه گذاری تاکید کرد.