یک مقام چک سابق: غرب برای دستیابی به برنامه های خود در سوریه موفق نشده است

براگ-سانا

معاون وزیر دفاع چک سابق “يارومير نوفوتنی” تاکید کرد غرب در دستیابی به برنامه های خود در سوریه شکست خورده است، علی رغم حمایت گسترده ای که از برخی از رژیم سازمان های تروریستی ترکیه از جمله سازمان داعش انجام داده است.

نوفوتنی به رادیو چک اعلام کرد که “سیاست آمریکا باعث هرج و مرج و ویرانی و ایجاد سازمان شد” داعش “تروریست و با شکست” مشخص شد که نشان می دهد جنگ های بسیاری در نقاط مختلف جهان بدون هیچ نتیجهای منجر شد.

نوفوتنی با اشاره به نقش تخریبی که رژیم رجب الطیب اردوغان در سوریه ایفا کرد، از طریق حمایت وی از تروریست ها و تجارت غیرقانونی خود با سازمان های داعش، با آثار باستانی و نفت سوری به سرقت رفته است.

رژیم اردوغان خاک ترکیه را به یک راهرو و مقر سازمان های تروریستی تبدیل کرده است و از پول و سلاح های آن حمایت می کند.