منبع نظامی: گزارش های حاکی از وقوع درگیری میان نیروهای ایرانی و روس در  دیر الزور و حلب عاری از صحت است

دمشق -سانا

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح خبر منتشره در خصوص بروز درگیری بین نیروهای نظامی ایران و روسیه در «دیرالزور» و «حلب» را کذب محض خواند.

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح تصریح کرد که به طور کامل خبر برخی سایت ها و روزنامه ها را در خصوص درگیری مزبور بشدت تکذیب می کنیم.

برخی از سایت ها و رسانه های خبری در روزهای اخیر مدعی شدند که درگیری هایی بین نیروهای نظامی روسیه و ایران در دیر الزور و حلب  رخ داده است .

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح  از همه رسانه ها خواست که به دقت و مسئولیت انتشار اخبار توجه داشته و از انتشار هرگونه اخبار نظامی مگر اخباری که توسط یک منبع نظامی صادر شده، توجه داشته باشند.