حضور 500 شرکت در دومین دوره نمایشگاه بین المللی حلب

حلب-سانا

با مشارکت حدود 500 شرکت از بخش های مختلف صنعتی، تجاری و خدماتی … فعالیت های دومین دوره نمایشگاه بین المللی حلب در شهر ورزشی در منطقه الحمدانیه فردا شروع خواهد شد.

مصطفی نظام مدیر بازرگانیشرکت برگزاری نمایشگاه ها و کنفرانس ها (نظام) به خبرنگار سانا اظهار داشت:برگزاری این نمایشگاه با هدف عرضه محصولات سوریه در داخل و خارج از کشور، تشویق استفاده از محصولات سوریه، بر حمایت از صنعت محلی، تبادل تجربیات شرکت های محلی، همچنین ارائه صنایع و محصولات ملی به سرمایه گزاران و بازرگانان است.

گفتنی است که این نمایشگاه توسط شرکت شرکت برگزاری نمایشگاه ها و کنفرانس ها (نظام) با همکاری با شرکت مخابراتی سیریاتیل سازماندهی می شود.