آمادگی فلسطینیان برای برگزاری پنجاه و پنجمین تظاهرات بزرگ بازگشت

قدس اشغالی -سانا

مردم فلسطین امروز برای شرکت در پنجاه و پنجمین تظاهرات بزرگ بازگشت خود را آماده می کنند.

به گزارش رسانه های فلسطینی هیئت عالی ملی فلسطین برگزاری تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره طی فراخوانی عموم فلسطینیان را به شرکت در تظاهرات امروز تحت عنوان جمعه «روز اسیر فلسطینی» دعوت کرده است.

این هیئت تأکید کرد که ملت فلسطین به مقاومت و مقابله با طرح‌های دشمن برای نابودی مسئله فلسطین ادامه می‌دهد.