حمایت مجدد دانشجویان محصل سوری در کوبا از وطن خود در مقابله با تروریسم

هاوانا-سانا

دانشجویان محصل در کوبا مجددا حمایت خود از وطن در مقابله با جنگ تروریستی که سوریه در معرض آن قرار دارد اعلام کرده اند.

وموفقیت وپیروزی سوریه علیه توطئه جهانی به لطف مقاومت وجانفشانی ملت وارتش خود حتمی دانستند.

دانشجویان در جریان برگزاری کنفرانس سالانه اتحادیه ملی دانشجویان سوریه شعبه کوبا که امروز با شعار ” با دانش ومعرفت وعمل سوریه را به رهبری رئیس جمهور دکتر بشار اسد می سازییم” تاکید کردند: آنان فعالیت های به منظور معرفی تاریخ وفرهنگ سوریه ونقش تمدنی آن وکشف حقایق تحولات جاری در کشور به دور از تحریف عمدی رسانه ها را انجام می دهند.

سفیر کشورمان در کوبا ادریس میا واعضای دفتر اجرای اتحادیه ملی دانشجویان سوریه ارشد صیاصنه وعمر العاروب حضور داشتند.

شاهد أيضاً

پیروزی تیم ملی بانوان سوریه مقابل ایران