تاکید کودکان دیر الزور بر همبستگی خود با کودکان جولان اشغالی سوریه

دير الزور- سانا

کودکان دیر الزور امروز ضمن تاکید بر همبستگی خود با کودکان جولان اشغالی سوریه، مخالفت خود را اعلامیه رئیس جمهور آمریکا در مورد جولان اشغالی اعلام کردند.

کودکان حاضر در جشنواره /بهار کودکی/ که توسط مؤسسه مار افرام سریان با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد در شهر دیر الزور برگزار شد، همبستگی خود را با جولان اشغالی سوریه اعلام و تاکید کردند که همانگونه که دیر الزور از تروریسم آزاد شد، جولان اشغالی سوریه از نیروهای اشغالگر نیز آزاد خواهد شد.

سرپرست مؤسسه مار افرام سریان  به خبرنگار سانا گفت: این جشنواره همزمان با سالگر خروج اشغالگر فرانسوی از سرزمین ما و پیروزی هایی که امروز در سوریه شاهد آن هستیم، صورت گرفت.