سوری ها مقیمان اوکراین: اعلامیه ترامپ درباره جولان اشغالی سوریه یک نقض صریح برای کنوانسیون های بین المللی

کی یف-سانا

سوری های مقیمان اوکراین تاکید کردند که اعلامیه رئیس آمریکا دنالد ترامپ درمورد جولان اشغالی سوریه یک نقض صریح به کنوانسیون بیم المللی وشورای امنیت میباشد.

سوری های مقیمان اوکراین طی تجمع اعتراضی که با همکاری با انجمن دوستی سوریه واوکراین به مناسب روز استقلال سوریه تحت عنوان “صلح و حاکمیت وتمامیت اراضی سوریه” برگزار شده، استکبار  وغرور آمریکا ودخالت آشکار در امور داخلی ملت ها به شدتد محکوم کردند.

حسین