ده ها آواره با عبور از گذرگاه مرزی نصیب به وطن بازگشتند

درعا – سانا

سری جدیدی از آوارگان با عبور از گذرگاه مرزی نصیب جابر از اردوگاه های پناهندگی در اردن به وطن بازگشتند.

خبرنگار سانا توضیح داد: تعدادی از خانواده ها که اغلب آنان کودکان و زنان بودند امروز وارد گذرگاه مرزی نصیب شدند.

مقامات ذیصلاح در استان درعا تمام خدمات اصلی برای بازگشت آنان به روستاها و شهرک های خود را تامین کردند.

در دهمین ماه جاری تعدادی از خانواده های آوار شده درپی تروریسم با عبور از گذرگاه مرزی نصیب به روستاها و شهرک های خود بازگشتند.

شاهد أيضاً

برآورد تولید 830 هزار تن زیتون و 150 هزار تن روغن زیتون در موسم کشاورزی اکنونی

دمشق-سانا مهندس عبدالمعين قضمانی مدیرکل اداره کشاورزی گفت: با توجه به شرایط مناسب آب و هوا …