خبرنگار سانا: یک سری جدید از آوارگان سوری از اردوگاه های اردن از طریق گذرگاه نصیب بازگشت

خبرنگار سانا: یک سری جدید از آوارگان سوری از اردوگاه های اردن از طریق گذرگاه نصیب بازگشت

 

شاهد أيضاً

باغ 6 تشرین در طرطوس