آغاز جشنواره بین المللی  آسب عربی “شام” به مناسبت فرارسیدن روز استقلال سوریه

دمشق-سانا

شامگاه، جشنوراه بین المللی شام برای آسب عربی تحت عنوان ” اصالت ومیراث فرهنگی” در نمایشگاه بین المللی قدیمی دمشق،  به مناسب فرارسیدن روز استقلال سوریه از اشغالگر،افتتاح شد.

مراسم افتتاحیه جشنواره شامل نمایش های هنری وفولکلری توسط تیم جلنار ویک فیلم درباره تاریخ مدرن سوریه ومیراث فرهنگی آن ویک پیام وفاداری برای آسب عربی طی تاریخ طولانی میباشد.

حسین

 

 

شاهد أيضاً

دمشق به روایت تصویر

دمشق امروز….تصاویر