هواپیمای جنگنده ایرانی کوثر برای نخستین بار در آسمان تهران نمایش هوایی داد

تهران -سانا

هواپیمای جنگنده کاملا ایرانی کوثر برای نخستین بار در آسمان تهران نمایش هوایی داد.

به گزارش خبرگزاری  «ایرنا»، جنگنده کوثر به همراه هواپیماهای جنگنده صاعقه، اف پنج و میگ 29 به منظور انجام نمایش و تمرین هوایی از فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمد

علاوه بر هواپیماهای جنگنده ارتش ایران ، هواپیمای سوخت رسان بوئینگ 747 ارتش نیز در این روز به منظور انجام تمرین سوختگیری به پرواز در آمد.

این تمرین نظامی پیش از برگزاری رژه روز ارتش ایران و نیروی زمینی برگزار شد و جنگنده ها خود را برای نمایش هوایی در روز رژه آماده کردند.