دعموش: تحریم آمریکا علیه مقاومت مانع انجام وظیفه آن نخواهد شد

بیروت-سانا

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله شیخ علی دعموش تاکید کرد: تحریم آمریکا علیه مقاومت ملی لبنان مانع از انجام وظیفه خود ودفاع از لبنان وحمایت از آن ومقابله با زیاده خواهی وتهدیدهای صهیونیستی نخواهد بود.

دعموش طی یک مراسم خاکسپاری در شهرک عدشیت جنوبی گفت: تشدید اقدامات متخاصم آمریکا در مقابل مقاومت وهدف قرار دادن آن با اعمال تحریم وانجام حملات تحریک وتشویه مرتبط به نقش اصلی آن در کسب موفقیت ها وتحقق دستآوردها در منطقه است.

دعموش اشاره کرد که مقاومت توانایی وحضور وتاثیرگذاری وایستادگی خود را ثابت کرده است لذا در معرض هدف قرار دادن رژیم صهونیستی وآمریکایی قرار دارد.

وی افزود: این هدف قرار دادن از عزم مردم ما نمی کاهد و از انجام وظیفه ملی خود منحرف نخواهد کرد

شاهد أيضاً

جلسه مذاکرات چین و سوریه: افزایش هماهنگی برای رسیدن به سطح روابط استراتژیک بین دو کشور

پکن – سانا مذاکرات رسمی میان ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و وانگ یی وزیر …