کشف و ضبط مقادیری از تسلیحات و مهمات برخی از آن ساخت آمریکا بر جای مانده از گروه های تروریستی در حومه شرقی دمشق

ريف دمشق-دمشق

ارتش عربی سوریه به سلسله عملیات‌های پاکسازی خود در نقاط مختلف کشور ادامه می‌دهد.

مقامات ذیربط در ارتش مان مقادیری تسلیحات و مهمات بر جای مانده از گروه های تروریستی برخی از آن ساخت آمریکا و کشورهای غربی در شهرک عربین و منطقه الضمیر در حومه دمشق کشف و ضبط کردند.

یک منبع از ارتش به خبرنگار سانا اظهار داشت که در راستای ادامه عملیات پاکسازی در منطقه حومه شرقی دمشق جهت حفاظت از جان  اهالی در ماطق عربین و الضمیر، مقادیری تسلیحات و مهمات بر جای مانده از گروه های تروریستی برخی از آن ساخت آمریکا و کشورهای غربی کشف و ضبط شد.

این منبع افزود: این تسلیحات و مهمات شامل مسلسل ها، تفنگ های جنگی، بمب های دست ساز، خمپاره های ضد زره، آر پی جی و  خمپاره ها برخی از آن ساخت آمریکا و کشورهای غربی است.