حضور گسترده سوریه در نمایشگاه تجارت مشترک روسیه وکشورهای عربی

مسکو-سانا

دوازدهمین دوره نمایشگاه تجارت مشترک روسیه وکشورهای عربی برای روز دوم  در مسکو همزمان با ادامه فعالیت های نمایشگاه “آرابیا اکسبو” برگزار می شود، وسوریه در این نمایشگاه با محصولات خود حضور گسترده دارد.

معاون رئیس اتاق صنعت وتجارت روسیه در مسکو دیمتری بوتالکو از شرکت سوریه در این نمایشگاه استقبال کرد وافزود: حضور گسترده محصولات سوریه در نمایشگاه  “آرابیا اکسبو” بازگشت سوریه به قدرت وبهبود اقتصاد خود نشان می دهد.

حسین