مذاکرات سوریه و لبنان در مورد توسعه روابط کشاورزی بین دو کشور

دمشق-سانا

احمد قادری وزیر کشاورزی کشورمان با حسن اللقیس همتای لبنانی خود در ساختمان وزارت کشاورزی در دمشق دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف توسعه روابط کشاورزی دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

القادری با اشاره به امضای توافقنامه های مشترک میان دو کشور در زمینه کشاورزی، بر لزوم ایجاد یک چشم انداز مشترک برای توسعه این زمینه و همکاری محکم وزارت های سوریه و لبنان در زمینه پژوهش مشترک کشاورزی تاکید کرد.

به نوبه خود اللقیس تاکید کرد که مذاکرات امروز در مورد توسعه روابط مشترک کشاورزی به قصد ایجاد نفع کشاورزان دو کشور است.