رژیم صهیونیستی 2 تروریست مجروح در سوریه را به بیمارستان در طبریا منتقل می کند

قدس اشغالی- سانا

نیروهای اشغالگر صهيونيست دو تروریست مجروح در سوریه به بیمارستان طبریا واقع در فلسطین اشغالی منتقل کردند و این امر نشان دهنده حمایت این رژیم از تروریست ها در سوریه و منطقه است

پایگاه صهیونیستی ‘ والا ‘ با اشاره به اینکه بیمارستان بوریا تا الآن 127 مجروح را بیماری کرد، اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی دو مجروح را به بیمارستان “بوریا” منتقل كرد

بیماری مجروحان گروه های تروریستی یکی از وسایل حمایتی که رژیم صهیونیستی به گروه های تروریستی در سوریه تقدیم می کند.