بازگشت سری جدیدی از آوارگان سوری از اردوگاه های پناهندگی در اردن به وطن

درعا-سانا

در راستای تلاش های دولت برای بازگشت آوارگان سوری به روستاها و شهرک های خود، سری جدیدی از سوری ها که به دلیل تروریسم آواره شده بودند امروز با عبور از گذرگاه مرزی نصیب – جابر از اردوگاه های پناهندگی در اردن به وطن بازگشته اند.

خبرنگار سانا اعلام کرد: تعدادی از افراد که که به دلیل جنایات تروریست ها آواره شده بودند، امروز با عبور از گذرگاه مرزی نصیب به وطن بازگشته اند.

خبرنگار سانا ادامه داد: قرار است این افراد به منازل خود در مناطقی برگردند که ارتش عربی سوریه آنها را از وجود تروریست ها پاکسازی کرده است.