مشارکت سوریه در دومین کنگره طبی روسیه

مسکو-سانا

امروز در مسکو پایتخت روسیه با مشارکت 15 کشور از جمله سوریه فعالیت کنگره طبی دوم با تخصص های مختلف با عنوان “سنت ها وابتکارعمل ها در طب اطفال و فیزیوتِراپی توانبخشی” شروع شد.

عضو مجلس کشورمان ماری بیطار در جلسه افتتاحیه کنگره بر اثار جنگ تروریستی که علیه سوریه از 8 سال راه انداخته وحجم ویرانی وتخریب وخسارات های وارده به تمام بخش ها  علاوه بر اقدامات اقتصادی اجباری یکجانبه تحمیل شده علیه مردم سوریه وتبعات منفی آن بر زندگی شهروندان مرور کرد.

وی به سخت های که حوزه بهداشت با ان ها مواجه شد به علت محاصره ظالمانه علیه دستگاه های طبی وقطعات یدکی آن وتحریم وارد کردن دارو وغذای کودکان و واکسیناسیون اشاره کرد.

شاهد أيضاً

قلعه حلب میزبان نخستین جشنواره برای احیای آواز خوانی حلب شد

حلب – سانا قلعه حلب میزبان نخستین جشنواره برای احیای آوازخوانی حلب و آهنگ‌های محلی …