امروز در تاریخ..21 مارس/ روز مادر در جهان عرب

دمشق – سانا

امروز در تاریخ:

1975 / لغو موقعیت امپراتور اتیوپی و اعلام نظام جمهوری.

در همین روز به دنیا آمد:

1923 /  نزار قبانی، شاعر سوری.

1932 / والتر گیلبرت، شیمیدان آمریکایی.

در همین روز درگذشت:

2013 / شیخ محمد سعید رمضان بوطی،  دانشمند سوری.

عیدها و رویدیدها:

روز مادر در جهان عرب.

عید نوروز.

روز جهانی برای الغای تبعیض نژادی.

روز بین المللی درخت.

روز جهانی سندروم داون.

روز استقلال در نامیبیا.