دستگیری 3 فلسطینی در کرانه باختری 

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر بامداد امروز 3 فلسطینی را در جنوب جنین در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به خانه هایی در “الزبابده” و “مرکه” واقع در جنوب جنین یوررش بردند و 3 فلسطینی دستگیر کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

راما