معاملات بورس اوراق بهادار دمشق بیش از 315 میلیون لیر سوریه افزایش یافت

دمشق-سانا

شاخص بورس اوراق بهادار دمشق در اواخر هفته سوم ماه مارس میلادی با کمک گرفتن از نتایج مثبت گردش سهام 4 شرکت 12.04 امتیاز افزایش یافت ودر قیمت 6084.37 امتیاز با نسبت تغییر مثبت بالغ بر 0.20% با گردش 348740 سهام از 435 معامله با قیمت اجمالی 315.463 میلیون لیر بسته شده است.

بازار طی این هفته شاهد گردش سهام 10 شرکت بود واز این 10 شرکت 4 شرکت شاهد افزایش قیمت ها نسبت به قیمت بستن هفته گذشته بوده است. وای شرکت ها شامل بانک برکه وشام وقطر ملی وبانک بین المللی اسلامی سوریه است.

شاهد أيضاً

کشته شدن تعدادی از مزدوران عربستان سعودی در استان الضالع

صنعا-سانا نیروهای یمنی با موشک بالستیک به سمت استان “الضالع” واقع در جنوب یمن، تجمعات …